Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Η Εταιρία μας

Η COMPUTER  LIFE  N. ΗΜΑΘΙΑΣ ιδρύθηκε το 1986. Η σημερινή εταιρική μορφή με εταίρους τους κ. Σταύρο Τσέλιο και Κωνσταντίνο Θωμασιάδη υφίσταται από το 1987. Είναι η πρώτη εταιρία πώλησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων και ποιοτικών  μηχανογραφικών συστημάτων  στην περιοχή των Νομών Ημαθίας και Πέλλας.
Στόχος αυτής της εταιρίας ήταν και είναι, το να προσφέρει στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής τη δυνατότητα μηχανογραφικής οργάνωσης, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες μέσω ολοκληρωμένων και λειτουργικών συστημάτων.
Στον τομέα του SOFTWARE (προγράμματα), η εταιρεία μας συνεργάζεται από την σύστασή της, κυρίως με την COMPUTER LIFE Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και είναι το μεγαλύτερο System House στη Βόρεια Ελλάδα. Σε συνεργασία με την Computer Life A.B.E.E., δημιουργήσαμε τα συστήματά μας με γνώμονα την υψηλή αξιοπιστία και την ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.
Από το 2006 οι δυο εταιρίες συνεργάζονται στην εγκατάσταση και υποστήριξη του ERP συστήματος Microsoft NAV Dynamics.
Η εταιρία μας επίσης, αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει αρκετά προϊόντα, γνωστών ελληνικών εταιριών κατασκευής λογισμικού, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τόσο λειτουργικά όσο και οικονομικά, κάθε δυναμικότητας εταιρίες.
Στον τομέα του HARDWARE (ηλεκτρονικός εξοπλισμός και αυτοματισμοί γραφείου), η εταιρία μας πάντα αντιπροσώπευε και προωθούσε τα προϊόντα μεγάλων επώνυμων εταιριών όπως την OLIVETTI, την BULL, την IBM, την PANASONIC κ.ά. και  στη συνέχεια τα υποστήριζε με πληρότητα και συνέπεια.
Με αυτούς τους συνεργάτες η Computer Life Ν. Ημαθίας ξεκίνησε την επιτυχημένη της πορεία στην περιοχή. Κατασκεύαζε ή τροποποιούσε η ίδια τα προγράμματα που προμήθευε και στη συνέχεια τα υποστήριζε με πληρότητα και συνέπεια.
Η πολιτική της πλήρους υποστήριξης και της συνέπειας εκτιμήθηκε από τις εταιρίες της περιοχής και αποτέλεσε τη βάση μιας εντυπωσιακής ανάπτυξης για την Computer Life, παρά την εξαιρετική σκληρότητα που ανέκαθεν χαρακτήριζε την αγορά της Πληροφορικής.
Η COMPUTER  LIFE  Ν. Ημαθίας έχει στη διάθεση της πλήρως ενημερωμένα πάνω στην επιστήμη της πληροφορικής στελέχη, τα οποία είναι σε θέση - ανά πάσα στιγμή - να βοηθήσουν στην εκπλήρωση οποιασδήποτε επιθυμίας του πελάτη που αφορά το αντικείμενο της εργασίας τους και των γνώσεών τους.
Το δυναμικό της εταιρίας ενισχύει η τεχνογνωσία (know how) σε πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα και η γνώση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, με τη συνεχή λήψη μηνυμάτων, βάσει των οποίων η COMPUTER  LIFE αναζητεί νέους ορίζοντες πάνω στην επιστήμη που υπηρετεί.
Η κατά την άποψη μας σωστή επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν σ’ αυτά τα πάνω από είκοσι χρόνια λειτουργίας της εταιρίας, απέδωσαν καρπούς τόσο στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών όσο και στην καλύτερη δυνατή προσέγγιση των αυτοματοποιημένων συστημάτων.


>> Επόμενη σελίδα...