Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Αναλώσιμα πληροφορικής & Αυτοματισμών γραφείων


Αναλώσιμα ORIGINAL
• Toner Laser
• Toner Φωτοαντιγραφικών
• Μελάνες για Inkjet
• Μελανοταινίες
• Καρμπονοταινίες

Χαρτιά
• Μηχανογραφικά
• Ξηρογραφικά
• Θερμικά
• Χαρτοταινίες
• Ρολά
• Ετικέτες

Αξεσουάρ Η/Υ

Μέσα Αποθήκευσης