Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Συστήματα Η/Υ & Περιφερειακά


Computer Systems

• Personal Computers
• Servers
• Workstations
• Notebooks
• PDA/PNA

Displays
• Monitors
• Monitors TV
• Photo Frames
• Projectors

Peripherals
• PRINTERS   Dot Matrix – InkJet – Laser
• Multifunction
• Power Suppliers
• Keyboards
• Mousses
• Web Cameras
• Speakers
• Microphones/Phones
• Scanners